PRIMERO DE BACHILLERATO
 (modelos de ejercicios)

MODELO DE EJERCICIO para noviembre (nivel I)

PRÁCTICA:  Análisis morfosintáctico y traducción literal del siguiente texto.

 LA  GUERRA  DE  TROYA

Clarum oppidum Asiae Troia erat. Troiani oppidum incolebant atque cum graecis pugnabant, nam graeci Troiam obsidebant. Belli causa Priami filius est, nam pulchram Graeciae feminam raptat et secum vehit. Multi dei graecos iuvabant. Multi populi deique troianos quoque iuvabant. Graeci troianique varia fortuna in latis Troiae campis strenue pugnabant. Tandem graeci Troiam dolo expugnant atque praeclaram victoriam obtinent. Viros, feminas et pueros interficiunt aut capiunt. Oppidi tecta templaque ferro flammaque impie delent.

Asia, -ae: Asia.

Atque=et.

Bellum,-i: guerra.

Campus,-i: campo.

Capio,-is,-ere,cepi,captum: capturar.

Causa,-ae: causa.

Clarus,-a,-um: ilustre, importante.

Cum (prep.de ablativo): con.

Deleo,-es,-ere,delevi,deletum. destruir.

Deus,-i: dios.

Dolus,-i: engaño.

Expugno,-as,-are,expugnavi,expugnatum: asaltar.

Femina,-ae: mujer.

Ferrum,-i: hierro, espada.

Filius,-ii: hijo.

Flamma,-ae: llama, fuego.

Fortuna,-ae: fortuna, suerte.

Graeci, -orum: los griegos.

Graecia,-ae:Grecia.

Impie (adv.): despiadadamente, impiamente.

Incolo,-is,-ere,incolui, incultum: cultivar.

Interficio,-is,-ere,interfeci, interfectum: matar.

Iuvo,-as,-are,iuvi,iutum: ayudar.

Latus,-a,-um: ancho,-a/espacioso,-a.

Multus,-a,-um: mucho,-a.

Nam (conj.): pues.

Obsideo,-es,-ere,obsedi, obsessum: asediar.

Obtineo,-es,-ere,obtinui,obtentum: obtener.

Oppidum, -i: ciudad.

Populus,-i: pueblo.

Praeclarus,-a,-um: importante.

Priamus,-i: Príamo (rey de Troya).

Puer, pueri: niño.

Pugno,-as,-are, pugnavi, pugnatum: luchar.

Pulcher,pulchra,pulchrum: hermoso,-a.

Quoque (adv.): también.

Rapto,-as,-are,raptavi, raptatum: raptar.

Strenue (adv.): valerosamente.

Tandem (adv.): finalmente.

Tectum,.i: techo, vivienda.

Templum,-i: templo.

Troia,-ae: Troya.

Troiani, -orum: los troyanos.

Varius,-a-um: variado,-a,/diverso,-a.

Veho.-is,-ere,vexi, vectum: llevar, transportar.

Vir, viri: hombre, varón.

DECLINACIÓN de "sustantivos" (en singular y plural)

 

(OPPIDUM)

(FEMINA)

N./Voc.

 

 

Acus.

 

 

Gen.

 

 

Dat.

 

 

Abl.

 

 

Identifica la CONJUGACIÓN y los “TEMAS VERBALES DE PRESENTE Y DE PERFECTO” de los verbos:

VEHO

 

 

 

INTERFICIO

 

 

 

RAPTO

 

 

 

MODELO DE EJERCICIO para enero (nivel II)

PRÁCTICA:  Análisis morfosintáctico y traducción literal del siguiente texto.

ORFEO Y EURI­DICE

  Orpheus poeta feras etiam cantu suo domabat atque magna saxa lyrae musica movebat.  Eurydicam, pulchram feminam, in matrimonio habebat et multum amabat.  Orpheus beatus erat, sed vipera Eurydicam in prato mordet et suo veneno propere necat. Eurydica in inferos, mortuorum magna regna, descendit. Orpheus in inferos venit et inter mortuorum umbras quaerebat Eurydicam suam.  Postremo etiam Proserpinam, inferorum deam regnamque, suis verbis canoris movit. Proserpina dea Eurydicam Orpheo reddit. Iam Orpheus Eurydicam ex inferis in terras secum ducebat laetusque erat. Orpheus ad inferos respicere non debebat, sed, magna cura motus, ad inferos respexit. Tunc Eurydicam in inferos rursus descendit atque in inferis perpetuo mansit.  Orpheus in terras ex Inferis venit atque in terris maestus errabat atque Eurydicam cum multis lacrimis maestisque verbis diu appellabat.

Beatus,-a,-um: feliz.                

Cantus, -us: canto.                 

Descendo,-is,-ere..:descen­der.

Etiam (adv.): incluso, también.     

Eurydica, -ae: Euridice (N.prop.).

Femina, -ae: mujer.               

Fera, -ae: fiera.                   

Habeo,-es,-ere,...:tener, haber.    

Inferi,-orum (pl):los infiernos.

Inter (prep.de Ac.): entre..

Lyra, -ae: lira (instrum.musical).  

Mordeo,-es,-ere...:morder.

Mortui,-orum (pl):los muertos.

Multum (adv.): mucho.               

Musica, -ae: música.      

Neco,-as,-are...:matar.
Orpheus, -i: Orfeo (N.prop.)        

Pratum, -i: prado.

Propere (adv.): rapidamente.

Pulcher, pulchra, -um: hermoso, -a. 

Quaero, -is, -ere, quaesivi, quaesitum: buscar.

Regnum, -i: reino.

Saxum, -i: piedra, roca.            

Sed (conj.): pero, sino.

Suus,-a,-um: su, (suyo,-a).         

Umbra, -ae: sombra.

Venenum, -i: veneno.

Venio,-is,-ire...:llegar.

Vipera, -ae: serpiente.

ESQUEMA SOBRE LAS FUNCIONES POSIBLES DE LOS “CASOS”:

CASOS                     

FUNCIONES (¿con o sin preposición?)

ACUSATIVO

 

 

GENITIVO

 

 

DATIVO

 

 

ABLATIVO

 

 

* Observaciones:

MODELO DE EJERCICIO para marzo (nivel III)

PRÁCTICA:  Análisis morfosintáctico y traducción literal del siguiente texto.

                                         "SOBRE LA VIDA DE CICERÓN"

 Cicero, invidiam timens,  Athenas petivit, et ibi philosophum Antiochum  studiose audivit;  inde Rhodum  se  contulit, quia eloquentiae scholas frecuentare volebat. Postea Cicero, Romam reversus, quaestor in Sicilia fuit  et Siculos offendit  quod Romam in magna annonae difficultate  ingentem frumenti vim  ex insula  miserat.

Annona, ae: cosecha.
Antiochus, i (n. Pr.):Antioco.
Athenae, arum: Atenas.
Audio, is, ire, ivi,..:escuchar.
Cicero, Ciceronis(n.propio):Cicerón.
Confero,confers,conferre,contuli, conlatum:  trasladar.
Difficultas, atis.: escasez.
Eloquentia, ae: eloquencia,oratoria.
Frecuento, as, are,..: cursar.
Frumentum, i: trigo.
Ibi (adv.): allí.
Inde (adv.): desde allí.
Ingens,ingentis (adj.)grande.
Insula, ae:isla.
Invidia, ae: odio,represalia.
Magnus, a, um: grande.
Mitto, is, ere, misi, missum: enviar.

Offendo, is, ere,offendi, offensum: molestar, ofender.
Peto, is, ere, petivi,..:dirigirse.
Philosophus, i: filósofo.
Postea (adv.): después.
Quaestor, quaestoris: cuestor.
Quia (conjunción): porque...
Quod (conjunción): porque....
Reversus, a, um( participio de perfecto): habiendo regresado.
Rhodus,  i: Rodas.
Roma, ae: Roma.
Scholae, arum: estudios.
Se (Ac. s. Pron.reflexivo):se.
Sicilia, ae: Sicilia (isla)
Siculus,  i: siciliano.
Studiose (adv.): entusiasmadamente.
Timeo, es, ere,...: temer.
Vis, vis: cantidad.
Volo,vis,velle,volui..:querer.